Godzilla.vs.Kong.2021.哥斯拉大战金刚.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.x264-MRCS.rar

又名:Godzilla vs. Kong
导演: 亚当·温加德
主演: 亚历山大·斯卡斯加德,米莉·波比·布朗,艾莎·冈萨雷斯,丹娜·奎里拉,凯尔·钱德勒,丽贝卡·豪尔,朱利安·迪尼森,章子怡,小栗旬,布莱恩·泰里·亨利,德米安·比齐尔,杰西卡·亨维克
上映日期: 2020-11-20 评分: N/A 分 类型: 剧情,动作,科幻,惊悚
简介:自从传奇影业将“金刚”和“哥斯拉”这两大巨怪都收于麾下后,有关《金刚大战哥斯拉》(King Kong vs. Godzilla)的电影传闻就甚嚣尘上。上周,该电影项目已被正式确认,今天《好莱坞记者报》又发文爆出了该片的更多细节。   据报道,《金刚大战哥斯拉》将在《金刚前传:骷髅岛》(Kong: Skull Island)和《哥斯拉2》之后登场,三者存在于同一个宇宙时空里。换言之《金刚前传:骷髅岛》(Kong: Skull Island)和《哥斯拉2》都将为《金刚大战哥斯拉》铺垫。因此,《金刚大战哥斯拉》最早也要等到2019年才能与观众见面。   不过环球公司对“金刚”兴趣不大,所以传奇现在是和华纳兄弟合作制作这三部电影,据悉华纳将出资25%,同时承担发行工作。   对于《金刚大战哥斯拉》,现在最大的问题就是:金刚在哥斯拉(尤其是2014版)面前其实是个侏儒,哥斯拉高耸入云,而金刚只能趴在帝国大厦的塔尖上。这样他们俩怎么能相互抗衡呢?然而传奇影业并不担心,他们自有办法解决,而且他们不仅会找到合理方式让这两者大战,还会让他们联合。

字幕信息

字幕语言: 英文

字幕格式: SRT

字幕大小: 27.65KB

上传时间: 2021-03-31

字幕热度:

哥斯拉大战金刚中文字幕

字幕 语言 来源
哥斯拉大战金刚【HDR】Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ 转载/未知/其他
哥斯拉大战金刚[双语特效繁字]Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.7z 转载/未知/其他
哥斯拉大战金刚[国配特效简字]Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.7z 转载/未知/其他
哥斯拉大战金刚[双语特效简字]Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.7z 转载/未知/其他
哥斯拉大战金刚[国配特效繁字]Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.7z 转载/未知/其他
哥斯拉大战金刚(简繁字幕)Godzilla.vs.Kong.2021.720p.BluRay.x264-WiKi.zip 官方译本
哥斯拉大战金刚.Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-CYBER.rar 校订翻译
Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SWTYBLZ.ass 校订翻译
哥斯拉大战金刚 Godzilla.vs.Kong.2021.720p.WEB.H264-NAISU 校订翻译
哥斯拉大战金刚【精校特效】.Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.WEBRip.x264-RARBG.ass 个人原创翻译
【随便改改】 Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-MRCS 校订翻译
哥斯拉大战金刚.rar 官方译本
哥斯拉大战金刚.【V5】Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-MRCS【V5】.zip 个人原创翻译
哥斯拉大战金刚【官方译本 中英双语字幕】Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-MRCS 官方译本
Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.REPACK.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-MZABI 官方译本
哥斯拉大战金刚.Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SWTYBLZ.chs&eng.rar 个人原创翻译
哥斯拉大战金刚.Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-MacacoVelho.chs 校订翻译
哥斯拉大战金刚.【V4】 Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SWTYBLZ;Godzilla.vs 官方译本
哥斯拉大战金刚--双语.ass 个人原创翻译
哥斯拉大战金刚4k.Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos.ass 校订翻译
Godzilla.vs.Kong.1080p/2160p.HMAX.WEB-DL【双语特效字幕】 校订翻译
哥斯拉大战金刚 Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.x264-MRCS.rar 转载/未知/其他
哥斯拉大战金刚4k.Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos.ass 校订翻译
【个人精校第二版】Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.x264-MRCS-V2.srt 个人原创翻译
哥斯拉大战金刚.Godzilla.vs..Kong.2021.HMAX.WEB-DL.4K.DDP.5.1.Atmos.HDR.H.265-FLUX.srt 官方译本
Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.x264-MRCS.ass 转载/未知/其他
[英字合并国配字幕,含手语]Godzilla.vs.Kong.2021.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.BDE4.ass
哥斯拉大戰金剛.Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.WEBRip.x264-RARBG.ass 个人原创翻译
【中英双语】Godzilla.vs.Kong.2021.哥斯拉大战金刚.1080p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-MRCS.rar 校订翻译
哥斯拉大战金刚.Godzilla.vs.Kong.【V3】[WEB.1080P]Godzilla.vs.Kong.2021.720p/1080p.WEB.H264-NAISU 官方译本
【个人熬夜翻译校订】哥斯拉大战金刚Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.x264-MRCS 个人原创翻译
Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.REPACK.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-VIN.srt 个人原创翻译
Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.x264-MRCS.srt 个人原创翻译
【非机译】哥斯拉大战金刚.Godzilla.vs.Kong.2021.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.x264-MRCS.CHS.V2.srt 个人原创翻译
Godzilla.vs.Kong.2021.哥斯拉大战金刚.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.x264-MRCS.rar 转载/未知/其他